Monday, August 21, 2006

ന്റുപ്പുപ്പാക്കൊരു കൊടേണ്ടാര്‍ന്നു

അങ്ങനെ ഞാനും ബൂലോകം കണ്ടേ...
ഇനി ഞാനുമുണ്ട്; അര്‍ദ്ധരാത്രീല്‍ പിടിക്കുന്ന ഈ കൊടേം കൊണ്ട്...